top of page

22G,20G,18G ஆகியவற்றின் TDF கிளீட்ஸ்  தடிமன்.

போக்குவரத்து தவிர்த்து விலை.

TDF கிளீட்ஸ்

PriceFrom ₹12.50
Excluding Tax |
  • TDF குழாய்களை இணைப்பதில் TDF கிளீட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

    பொருள்: ஜி.ஐ

    Zn பூச்சு: 120GSM/180GSM/240GSM

    தடிமன்: .8MM முதல் 1.2MM வரை

bottom of page